خبر جهان اسلام هر روز از ساعت 19:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو معارف

متن خبر جهان اسلام - سوري

جمهوری اسلامی ایران نیز در نشست وزرای علوم كشور‌های سازمان همكاری اسلامی در آلماتی شركت كرد

جمهوری اسلامی ایران نیز در نشست وزرای علوم كشور‌های سازمان همكاری اسلامی در آلماتی شركت كرد

1402/03/09
|
15:37

جمهوری اسلامی ایران نیز در نشست وزرای علوم كشور‌های سازمان همكاری اسلامی در آلماتی شركت كرد
هیئتی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه وابسته فرهنگی كشورمان در نخستین نشست وزیران آموزش عالی وعلوم كشور‌های عضو سازمان همكاری اسلامی، در دانشگاه ملی فارابی آلماتی قزاقستان شركت كردند.
این نشست شامل كشور‌های پیشرفته در حوزه علم و فناوری است و نمایندگان كشور‌ها در این رویداد به میزبانی قزاقستان به صورت چند جانبه مشاركت كردند.
نوربیك سیاست وزیر علوم قزاقستان در این نشست بر اهمیت همكاری‌های علمی برای رشد و پویایی اقتصاد كشور‌های عضو تأكید كرد و جمهوری اسلامی ایران را در بسیاری از حوزه‌های علوم جدید، پیشرو خواند.
آقای حدادی اصل قائم مقام وزیر علوم كشورمان نیز به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در این نشست پیشنهاد كرد سكوی گفتگوی OIC15 در سال 2024 در تهران برگزار شود كه رئیس نشست و دیگر كشور‌ها درباره این پیشنهاد، به اجماع اولیه رسیدند.

دسترسی سریع
متن خبر جهان اسلام - سوری