خبر جهان اسلام هر روز از ساعت 19:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو معارف

متن خبر جهان اسلام - سوري

گروه‌های مخالف با جریان ملی آزاد بر سر نامزد ریاست جمهوری لبنان توافق كردند

گروه‌های مخالف با جریان ملی آزاد بر سر نامزد ریاست جمهوری لبنان توافق كردند

1402/03/13
|
08:49

گروه‌های مخالف با جریان ملی آزاد بر سر نامزد ریاست جمهوری لبنان توافق كردند
به نوشته روزنامه لبنانی الاخبار ، رئیس حزب القوات اللبنانیه (نیرو‌های لبنانی) از توافق میان گروه‌های مخالف و جریان ملی آزاد برای نامزدی جهاد ازعور از وزرای سابق كابینه لبنان برای تصدی سمت ریاست جمهوری خبر داد.
سمیر جعجع نام بردن از "ازعور" به عنوان نامزد القوات اللبنانیه (نیرو‌های لبنانی) یا یك نامزد چالشی را رد و تاكید كرد او یك نامزد بی طرف است و حزب "نیرو‌های لبنانی" نامزد‌های مختلفی مد نظر داشتند، اما از باب احساس مسئولیتی كه وی دارد با نامزدی او توافق كردیم.
پست ریاست جمهوری لبنان پس از پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون همچنان خالی مانده است.

دسترسی سریع
متن خبر جهان اسلام - سوری