رو به راه شنبه تا دوشنبه از ساعت 09:30 به مدت 80 دقیقه

رادیو معارف

رو به راه

پیامدهای مخرب فرار مالیاتی در برنامه "رو به راه"

برنامه "روبه راه" در رادیو معارف آسیبهای فرار مالیاتی را بازگو می کند

1399/04/12
|
11:21

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف؛ توان دولت‌ها در انجام وظایف‌شان به اندازه زیادی وابسته به وجود منابع مالی می‌باشد. یکی از مهمترین و کارامترین منابع مالی در ادبیات اقتصادی و اقتصاد بخش عمومی، مالیات تعریف شده است.
به همین منظور برنامه زنده "رو به راه" از شنبه 14 تیر ماه 99 با محوریت موضوع آسیب های ضد فرهنگ گریز از مالیات اهمیت و کارکردهای مهم مالیات را بازگو می کند.
علل پرداخت مالیات از سوی افراد و نقش آن در توسعه کشور،‌ فرار مالیاتی و پیامدهای آن و معنا و مفهوم عدالت مالیاتی از جمله موضوعاتی است که در این برنامه به آن پرداخته می شود .
برنامه«روبه راه» به همت گروه فرهنگ و جامعه به تهیه کنندگی محمد حسن جلالی و اجرای رضا هدایت فر شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30 از رادیو معارف پخش می شود

دسترسی سریع
رو به راه