رو به راه شنبه تا دوشنبه از ساعت 09:30 به مدت 80 دقیقه

رادیو معارف

رو به راه

پیامدهای قانون‌گریزی در یک جامعه

رادیو معارف در برنامه "رو به راه" چرایی بی توجهی برخی افراد را نسبت به قوانین اجتماعی واکاوی می کند

1399/06/20
|
09:39

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف؛‌ بی شک نظم اجتماعی در هر جامعه ای از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا دوام و قوام هر جامعه به حفظ نظم اجتماعی آن جامعه بستگی دارد و این نظم به دست نمی آید تا از مسیر قانون عبور کند. اما علت قانون گریزی برخی افردا در جامعه چیست؟
به همین منظور برنامه "روبه راه" که به تبیین آسیبهای اجتماعی اختصاص دارد از 22 شهریور 99 به این پرسش پاسخ می دهد پیامدها و آسیبهای قانون گریزی در جامعه چیست ؟
همچنین تعریف قانون،دلیل نادیده گرفتن قوانین اجتماعی توسط برخی افرادو ثمرات و فردی و اجتماعی آن از جمله مباحثی است که در این برنامه به آن پرداخته می شود .
برنامه "رو به راه" به تهیه کنندگی محمد حسن جلالی و اجرای رضا هدایت فر شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30 به طور زنده تقدیم شنوندگان رادیو معارف می شود


دسترسی سریع
رو به راه