روایت كتاب هر روز از ساعت 19:15 به مدت 15 دقیقه

رادیو معارف

روايت كتاب

پخش مسابقه كتابخوانی "یارمهربان" از رادیو معارف

مسابقه كتابخوانی "یارمهربان" به بازخوانی كتاب"راهی برای رفتن" می پردازد

1402/03/13
|
08:35

به گزارش روابط عمومی رادیو معارف؛ مسابقه كتابخوانی" یارمهربان" با معرفی كتاب "راهی برای رفتن" مهمان مخاطبان خود دراین رسانه دینی می شود.
"راهی برای رفتن" قصه بتول خورشاهی پرستاری است كه با طاغوت مبارزه می كند و بعد از شهادت برادرش راهی جبهه های نبرد می شود. این پرستار كه در نقش امدادگر به منطقه جنگی می رود اعتقاد داشته نباید راه برادرش را زمین بگذارد و با همین نیت هم در عملیات خیبر در جزیره مجنون شركت می كند. بعد از عملیات، در سال 1366 به حج مشرف می شود و در برائت از مشركین توسط آل سعود اسیر می شود. او به صورت معجزه آسایی فرار می كند.
برنامه "یارمهربان" به تهیه كنندگی محمد جواد عابدینی هر روز ساعت 17:00تقدیم دوستداران كتاب می شود

دسترسی سریع
روایت كتاب