جلسه با دکتر رفیعی آتانی رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی

گزارش تصویری از جلسه مدیران رادیو معارف با جلسه با دکتر رفیعی آتانی رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی

1401/02/24
|
15:57
دسترسی سریع