جلسه تقدیر مدیر شبكه از همكاران گروه رویدادهای معارفی و اطلاع رسانی

گزارش تصویری از جلسه تقدیر دكتر كاویانی مدیر رادیو معارف از همكاران گروه رویدادهای معارفی و اطلاع رسانی

1401/05/15
|
11:12
دسترسی سریع