تودیع و معارفه مدیران اسبق و جدید واحد تولید و پخش رادیو معارف

گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه مدیران اسبق و جدید واحد تولید و پخش، توسط مسعود کاویانی مدیر رادیو معارف

روز دوشنبه مورخ 16-01-1400

1400/01/16
|
15:11
دسترسی سریع