صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 18:35 به مدت 25 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 18:35

مدت برنامه: 25 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

سبک زندگی دینی در قالب نمایش

«نمایش» به عنوان گونه‌ای پویا و خیال‌انگیز در میان قالب‌های برنامه‌ی رادیویی شاخص است. «داستان‌محوری»، «بیان غیرمستقیم پیام» و از همه مهم‌تر «برقراری ارتباط با احساسات شنونده» سه ویژگی اصلی ساختار نمایش رادیویی است که آن را از سایر ساختارهای رادیویی متمایز می‌کند.
برنامه ی باغ تماشا به پخش نمایش های رادیویی معارفی اختصاص دارد.

همکاران ما