به رنگ خدا شنبه تا پنج شنبه از ساعت 17:30 به مدت 70 دقیقه

به رنگ خدا

نقش تلاش و پشتکار در رسیدن به اهداف از منظر آیات و روایات

برنامه" به رنگ خدا" دغدغه های خانواده ها برای شروع سال تحصیلی را ازمنظر دین واکاوی می کند

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 17:30

مدت برنامه:70 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
به رنگ خدا