صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 4 یا 5:20 به مدت 10 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 4 یا 5:20

مدت برنامه: 10 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

برگزیده‌ای از حکایات زندگی علما با هدف عبرت گیری و پندآموزی اخلاقی

هدف کلی و اصلی از ساخت و تهیه برنامه پارسایان تعمق اصول اعتقادی اسلام در شنوندگان با ارائه و طرح آثار عینی و کاربردی آنها در زندگی انسان است. بدین معنا که مخاطبان این برنامه آگاه شوند باور اصول اعتقادی دین چگونه می تواند آنان را در جنبه‌های اخلاقی یاری کند و راه اصلاح و تکمیل اعمال و رفتار را نشان دهد.کارشناسان محترم این برنامه می کوشند در هر نوبت با بیان نمونه ای از رفتارهای ارزشی و اثرگذار علما و بزرگان دین، ثابت کنند که نیک سیرتی آنان از اندیشه های پاک و درستشان نشأت گرفته است؛ برای نمونه، اعتقاد بزرگان دین به توحید و یگانه پرستی از آنان انسان های متوکل ساخته است آن گونه که آنان در مراحل گوناگون و حساس زندگی، به خدای مهربان توکل کرده اندو بدین سبب به کمال و رستگاری رسیده‌اند، یا این اعتقاد آنان را به سرزمین سرسبز تسلیم و رضا آورده است. در برنامه پارسایان نمونه‌های عینی از رفتارهای عادلانه بزرگان دین بیان می شود تا مشخص شود اعتقاد به عدل الهی، چگونه در اصلاح رفتار افراد به سمت مراعات عدالت و دوری از ستم به دیگران مؤثر است. معاد باوری از دیگر ویژگی های علمای دینی است که آنان را به سمت رفتارهای درست همچون محاسبه نفس، مراعات حق الناس، توبه از گناهان، صبر ورزی برانگیزاند و این موضوعات از جمله ماموریت‌های برنامه پارسایان است.

همکاران ما