صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

18تا 23 و 25 تا 30 شهریور از ساعت 17:30 دقیقه به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: 18تا 23 و 25 تا 30 شهریور

ساعت پخش برنامه: 17:30 دقیقه

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

راهکارهای اجرای سند بنیادین تحول آموزش و پرورش

.

همکاران ما