صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

روزهای زوج از ساعت 13:25 به مدت 10 دقیقه

زمان پخش: روزهای زوج

ساعت پخش برنامه: 13:25

مدت برنامه: 10 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

معرفی کتب معارفی

مطالعه و کتاب‌خوانی از اساسی‌ترین شاخصه‌های توسعه فرهنگی است. از این‌رو پایین بودن سرانه مطالعه مفید در کشور از آسیب‌ها و آفت‌های عمده فرهنگی قلمداد می‌شود. رسانه، بدان سبب که فرهنگ‌ساز است وظیفه دارد تا در رفع این آسیب تلاش ویژه نماید. به همین منظور از آغازین روزهای راه‌اندازی رادیو معارف برنامه‌های متنوع و کوتاه برای تشویق و ترغیب به این امر مهم اختصاص یافت. بهره گرفتن از قالب‌های جذاب و هنری در معرفی کتب و ایجاد تعلیق برای مطالعه یکی از روش‌های متنوع برای ترویج فرهنگ مطالعه است.
چراغ مطالعه، سعی می‌نماید با قالبی نو و جذاب مخاطب را به امر مطالعه کتب ارزشمند ترغیب نماید

همکاران ما