صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت 12:15 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش: چهارشنبه و پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 12:15

مدت برنامه: 15 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

تأثیر معرفت در ایمان از نظر قرآن

این برنامه با هدف آشنایی با شیوه قرآن در بیان معارف اعتقادی، افزایش دانش قرآنی، شناخت صحیح قرآنی در مباحث اعتقادی با سخنان آیت الله محمدی ری شهری تقدیم شنوندگان می شود. موضوعاتی از قبیل شناخت در قرآن،
ایمان در قرآن، خداشناسی در قرآن ، صفات در قرآن، عدل الهی در قرآن، نبوت عامه در قرآن، نبوت خاصه در قرآن، امامت عامه در قرآن، امامت خاصه در قرآن ، معاد و زندگی پس از مرگ در قرآن در این برنامه مطرح می شود.

همکاران ما