صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه از ساعت 12:10 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش: چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 12:10

مدت برنامه: 15 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

جریان شناسی فرهنگی و سیاسی عصر امیر مومنان بر اساس نهج البلاغه

کتاب شریف نهج البلاغه در بین اندیشمندان و خصوصا جامعه مسلمانان از چنان جایگاهی برخوردار است که در زمینه های مختلف راهگشای بشر است. پنجاه وسومین نامه این کتاب شریف ،منشور جامع حکومتی ومدیریتی است که به اذعان صحب نظران عرصه مدیریت ،بی همتاست. دکتر فرهنگی، از چهره های ماندگار ایران اسلامی
می گوید: پس از دریافت دکترای مدیریتی ام از آمریکا ، کتاب نهج البلاغه را برداشتم ، نامه 53 آن را مرور کردم و دیدم آنچه امیرمومنان در دستورالعمل مدیریتی خود بیان فرموده، قابل مقایسه با آموخته ها و یافته های من نیست!
رادیو معارف، با عنایت به اهمیت آموزه های این نامه و ضرورت بازخوانی راهبردهای مدیریتی آن،شرح نامه عهد مالک اشتر را در قالب برنامه در محضر ولایت به عموم مخاطبان به ویژه مسوولان تقدیم می کند

همکاران ما