صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه از ساعت 13:30 تا 13:45 به مدت 15 دقيقه

زمان پخش:چهارشنبه

ساعت پخش برنامه:13:30 تا 13:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:1:45 تا 2:00

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

جریان شناسی فرهنگی و سیاسی عصر امیر مومنان بر اساس نهج البلاغه

كتاب شریف نهج البلاغه در بین اندیشمندان و خصوصا جامعه مسلمانان از چنان جایگاهی برخوردار است كه در زمینه های مختلف راهگشای بشر است. پنجاه وسومین نامه این كتاب شریف ،منشور جامع حكومتی ومدیریتی است كه به اذعان صحب نظران عرصه مدیریت ،بی همتاست. دكتر فرهنگی، از چهره های ماندگار ایران اسلامی
می گوید: پس از دریافت دكترای مدیریتی ام از آمریكا ، كتاب نهج البلاغه را برداشتم ، نامه ۵۳ آن را مرور كردم و دیدم آنچه امیرمومنان در دستورالعمل مدیریتی خود بیان فرموده، قابل مقایسه با آموخته ها و یافته های من نیست!
رادیو معارف، با عنایت به اهمیت آموزه های این نامه و ضرورت بازخوانی راهبردهای مدیریتی آن،شرح نامه عهد مالك اشتر را در قالب برنامه در محضر ولایت به عموم مخاطبان به ویژه مسوولان تقدیم می كند

همکاران ما