صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه از ساعت 06:00 به مدت 25 دقیقه

زمان پخش: پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 06:00

مدت برنامه: 25 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

مباحث کلاسیک عرفان اسلامی

در برنامه عرفان اسلامی چند هدف مهم پی گیری می‌شود.
1) اصلی‌ترین هدف، بیان عرفان عملی و منازل گوناگون سیر و سلوک است، این موضوع بر پایه کتاب منازل السائرین نوشته خواجه عبدا... انصاری و با کارشناسی حجت‌الاسلام و المسلمین رمضانی صورت می گیرد. از آغاز برنامه تا به حال سی و دو منزل، طرح و بررسی شده است، مانند منزل یقطه، منزل توبه و ... منزل رضا در حال بررسی هر منزل، ابتداء آن منزل و بعد درجات مختلف آن بیان می‌شود. در تبیین منازل علاوه بر استفاده از آیات و روایات پیشوایان معصوم (ع) از اشعار عارفان و حکایت احوال آنان هم بهره برده می‌شود.
2) تبیین ویژگی های عرفان اسلامی؛ مانند خدامحوری، شریعت مداری، توجه به شناخت نفس و تاثیر آن در سیر و سلوک الی ا... ، جها شمولی عرفان‌ اسلامی، فطری بودن آن و ...
3) بیان تفاوتهای عرفان اسلامی، با حضور عرفان‌های کاذب و ساختگی در محتوا، روش و اهداف.
4) پاسخ به پرسش های عرفانی شنوندگان این برنامه؛ مانند پاسخ به پرسش از تفاوت اخلاق و عرفان با دیکدیگر، و پاسخ به پرسش‌هایی که مربوط به هر یک از منازل سیر و سلوک است مثل مقصود از صبر خداوند، تفاوت صبر با استقامت، چگونگی یاری گرفتن از اذکار مخصوص در رسیدن به مقام تسلیم و ...

همکاران ما