صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:40 به مدت 20 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 8:40

مدت برنامه: 20 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

بررسی مسائل فرهنگی روز

.