صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

يکشنبه از ساعت 16:40 تا 17:00 به مدت 20 دقيقه

زمان پخش:یکشنبه

ساعت پخش برنامه:16:40 تا 17:00

مدت برنامه:20 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

بررسی ابعاد گوناگون انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره)

هدف این برنامه بازخوانی و واكاوی نهضت امام خمینی(ره) كه از سال ۴۲ شروع شد است.وموضوعاتی از قبیل دوران كودكی، جوانی و نوجوانی، نحوه شكل گیری اندیشه های سیاسی و راهبردی حضرت امام(ره) و نحوه برخورد امام با حاكمان دوران پهلوی مثل قیام ۱۵ خرداد، انحمن های ایالتی ولایتی، كاپیتولاسیون، قطع رابطه با رژیم اسراییل و مبارزه با خفقان و فساد حاكمان پهلوی را شامل میشود.

همکاران ما