صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 14:30 به مدت 20 دقیقه

زمان پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه: 20 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

بررسی ابعاد گوناگون انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره)

هدف این برنامه بازخوانی و واکاوی نهضت امام خمینی(ره) که از سال 42 شروع شد است.وموضوعاتی از قبیل دوران کودکی، جوانی و نوجوانی، نحوه شکل گیری اندیشه های سیاسی و راهبردی حضرت امام(ره) و نحوه برخورد امام با حاکمان دوران پهلوی مثل قیام 15 خرداد، انحمن های ایالتی ولایتی، کاپیتولاسیون، قطع رابطه با رژیم اسراییل و مبارزه با خفقان و فساد حاکمان پهلوی را شامل میشود.

همکاران ما