صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از 20 شهریور از ساعت 09:00 به مدت 120 دقیقه

زمان پخش: از 20 شهریور

ساعت پخش برنامه: 09:00

مدت برنامه: 120 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

نقش مجالس عزا در احیای فرهنگ عاشورا

.

همکاران ما