صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

16 و 17 آبان از ساعت 8:40 به مدت 140 دقیقه

زمان پخش: 16 و 17 آبان

ساعت پخش برنامه: 8:40

مدت برنامه: 140 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

مظلومیت های اهل بیت و تکلیف امروز مسلمانان

.

همکاران ما