فرصت شنبه از ساعت 20:05 به مدت 40 دقیقه

رادیو معارف

فرصت

فرصت

.

شاخص‌های اقتصاد مقاومتی با تأکید بر تولید و اشتغال

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه

ساعت پخش برنامه: 20:05

مدت برنامه:40 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
فرصت