صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه از ساعت 20:35 تا 21:00 به مدت 25 دقيقه

زمان پخش:پنج شنبه

ساعت پخش برنامه:20:35 تا 21:00

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

كاركرد مساجد. مسجد تراز اسلامی- جایگاه مسجد در قرآن و روایات

.

همکاران ما