صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا دوشنبه از ساعت 17:30 تا 18:00 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش:شنبه تا دوشنبه

ساعت پخش برنامه:17:30 تا 18:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

تبیین انتخابات

.

همکاران ما