صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا دوشنبه از ساعت 17:30 تا 18:00 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا دوشنبه

ساعت پخش برنامه: 17:30 تا 18:00

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

تبیین انتخابات

.

همکاران ما