غربت آفتاب 23 فروردین از ساعت 8:40 به مدت 80 دقیقه

رادیو معارف

غربت آفتاب

غربت آفتاب

سبک زندگی دینی در نگاه حضرت امام کاظم علیه السلام با تأکید بر نقش علم در سعادت

.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 23 فروردین

ساعت پخش برنامه: 8:40

مدت برنامه:80 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
غربت آفتاب