صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز رمضان از ساعت 22 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: هر روز رمضان

ساعت پخش برنامه: 22

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

پخش دعای افتتاح

.

همکاران ما