صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

اول و دوم مهر از ساعت 8:40 به مدت 80 دقیقه

زمان پخش: اول و دوم مهر

ساعت پخش برنامه: 8:40

مدت برنامه: 80 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

اهمیت برنامه ریزی و ضرورت برنامه ریزی تحصیلی

.

همکاران ما