صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از 19 شهریور از ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: از 19 شهریور

ساعت پخش برنامه: 23:30

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

عاشورای حسینی و منازل سلوک الهی

.

همکاران ما