صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز تا 30 شهریور از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: هر روز تا 30 شهریور

ساعت پخش برنامه: 23:00

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

نگاه عاشورایی به ادبیات فارسی

.

همکاران ما