صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

17 آبان از ساعت 22:30 به مدت 45 دقیقه

زمان پخش: 17 آبان

ساعت پخش برنامه: 22:30

مدت برنامه: 45 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

تبیین اهمیت و جایگاه لیله المبیت در تاریخ اسلام با نگاهی به آیه اشتراء

.

همکاران ما