صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 03:00 تا 03:15 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش:جمعه

ساعت پخش برنامه:03:00 تا 03:15

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:09:05 تا 09:20

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک:
ایمیل برنامه:

بررسی آیات مهدوی

آیات مهدوی

همکاران ما