صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از 16 تا 29 تیر از ساعت 18:00 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: از 16 تا 29 تیر

ساعت پخش برنامه: 18:00

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

احکام، مناسک و آداب حج ابراهیمی

.

همکاران ما