فقه و زندگی شنبه ها از ساعت 14:50 به مدت 45

رادیو معارف

فقه و زندگي

فقه و زندگی

ظرفیت های فقه در مدیریت خانواده از امواج فضیلت و فطرت

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 14:50

مدت برنامه:45

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
فقه و زندگی