صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز رمضان از ساعت 18 به مدت یك ساعت

زمان پخش: هر روز رمضان

ساعت پخش برنامه: 18

مدت برنامه: یک ساعت

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

مسابقه زنده رادیویی در ماه رمضان

.

همکاران ما