دلیل راه یكشنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

دليل راه

دلیل راه

بررسی ارزش های اخلاقی و تاثیر آن بر رفتارهای اجتماعی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه

ساعت پخش برنامه: 16:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 2-32910551-025

سامانه پیامک : 30000553

آدرس شبکه های اجتماعی: @RadioMaaref

دسترسی سریع
دلیل راه