مرگ بر آمریکا 13 آبان از ساعت 8:40 به مدت 140 دقیقه

رادیو معارف

مرگ بر آمريكا

مرگ بر آمریکا

ویژه روز دانش آموز و تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان

.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 13 آبان

ساعت پخش برنامه: 8:40

مدت برنامه:140 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
مرگ بر آمریکا