ژاله سرخ 17 شهریور از ساعت 10:10 به مدت 50 دقیقه

رادیو معارف

ژاله سرخ

ژاله سرخ

ویژه سالروز قیام خونین 17 شهریور

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 17 شهریور

ساعت پخش برنامه: 10:10

مدت برنامه:50 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 2-32910551-025

سامانه پیامک : 30000553

آدرس شبکه های اجتماعی: @RadioMaaref

دسترسی سریع
ژاله سرخ