صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز بجز جمعه ها از ساعت 20:30 به مدت 20 دقیقه

زمان پخش: هر روز بجز جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 20:30

مدت برنامه: 20 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

بازخوانی بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جامعه نخبگان و علمی کشور

همکاران ما