همراهی از 25 تا 28 آذر از ساعت 10:15 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

همراهي

همراهی

موضوع وحدت حوزه و دانشگاه

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 25 تا 28 آذر

ساعت پخش برنامه: 10:15

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 2-32910551-025

سامانه پیامک : 30000553

آدرس شبکه های اجتماعی: @RadioMaaref

دسترسی سریع
همراهی