سلام زندگی سه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو معارف

آيتم سلام زندگي - اميرعباس خاقاني

سلام زندگی

ترویج سبک زندگی ایرانی - اسلامی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: سه شنبه تا پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 9:30

مدت برنامه:90 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آیتم سلام زندگی - امیرعباس خاقانی