اخبار معارفی هر روز از ساعت 11 و 21 به مدت 15 دقیقه

رادیو معارف

اخبار معارفي

اخبار معارفی

اخبار معارفی و فرهنگی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 11 و 21

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
اخبار معارفی