صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه از ساعت 17:05 به مدت 10 دقیقه

سیاه و سپید

Bootstrap Image Preview

شرح احادیث کتاب شریف خصال شیخ صدوق
کتاب خصال نوشته شیخ صدوق، از فقها و محدثین بزرگ در قرن چهارم هجری است. شیخ صدوق در این کتاب روایات فراوانی درباره مسائل اخلاقی، عقیدتی، موضوعات مورد نیاز جامعه بشری و … جمع آوری کرده است. این کتاب در نوع و سبک خود بی نظیر است و اوّلین کتابی است ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000553
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0