قسم قسم به گل که صدایی زلال در راه است

شعبان ـ بهار ـ میلاد

قسم قسم به گل که صدایی زلال در راه است
بهار بهار این بت صاحب جمال در راه است
قسم به عشق قسم به عشق که فردا به نام ما شد..
بهار عشق و محبت دوباره می آید
دوباره ماه دوباره ستاره می‌آید...

1400/12/19
|
12:02
دسترسی سریع