ماه مهمانی خدا

ماه مبارک رمضان

ماه مهمونی خداست
بازِ درهای آسمون
ماه بارون رحمتِ
قدر هر لحظشُ بدون
بازم روبه کبریا کن
بازم خالقُ صدا کن
پیچیده باز تو عالم عطر قرآن
نفس‌ها بی‌قرار شهر قرآن.

1401/01/15
|
13:11
دسترسی سریع