وداع با رمضان

ماه رمضان ـ دهه آخر

وداع ای ماه عشق و جوشش و شور

وداع ای ماه حق و تابش نور

وداع ای شافع مقبول درگاه

وداع ای ماه خوب عصمت الله

چه دل‌های فسرده شاد کردی

چه جان‌های گران آزاد کردی

1401/02/06
|
17:19
دسترسی سریع