تسبیح برمی‌دارم و با بغض می‌گم

عید سعید فطر

تسبیح برمی‌دارم و با بغض می‌گم
کو تا دوباره روی این ماه و ببینم
کو تا دوباره بذر ایمان بکارم
کو تا دوباره سفره نذری بچینم
یادم میارم اولین افطارمونو
سی روز مثل سی دقیقه زود سر شد
سی روز دستامونو تا خورشید بردیم
با ربنا سی شب نشستیم و سحر شد...

1401/02/11
|
10:58
دسترسی سریع