می‌برم این روزها نام تو را آرام‌تر

اشعار اخلاقی _ عرفانی

می‌برم این روزها نام تو را آرام‌تر
تا بمانم در شمار عاشقان، گمنام‌تر
نیستی، فرصت برای درددل کردن کم است
درددل باشد برای دردهایی عام‌تر
کاش گاهی هم به ما سر می‌زدی هر چند نیست
در میان خستگان از قلب ما ناکام‌تر
می‌رسی و انتخابی سخت خواهی کرد
آهبی‌گمان از عاشقانی بهتر و خوش‌نام‌تر...

1401/03/29
|
10:11
دسترسی سریع