روان به جانب میدان علی اكبر شد

حضرت علی اكبر(ع) ـ شهادت

روان به جانب میدان علی اكبر شد
جهان به دیدهٔ زینب ز شب سیه‌تر شد
به سر نهاد چو عمامهٔ رسول خدا
عیان دوباره به خلق خدا پیمبر شد
حسین وای
حسین وای

1401/05/15
|
11:11
دسترسی سریع