ساقی تشنه‌ها كجا افتادی

تاسوعا

ساقی تشنه‌ها كجا افتادی
سنگر خیمه ها كجا افتادی
همگی اتیش گرفتیم وقتی قصت و شنفتیم تشنه جون دادی
برادر خیمه ها سوخت چشم تو روشن
چادر خواهرا سوخت چشم تو روشن...

1401/05/15
|
20:10
دسترسی سریع