بر خاك غم افتاده و می زند بال و پر از تشنگی

امام سجاد(ع) ـ شهادت

بر خاك غم افتاده و
می زند بال و پر از تشنگی
تشنه همچون شاه عطش
بر لبش نیلوفر از تشنگی

با دلی غرق در شراره رفت
با یاد تشنه ی گهواره رفت

یا حسین یا حسین یا ثار الله...

1401/05/18
|
11:36
دسترسی سریع