كربلا در كربلا می‌ماند اگر زینب نبود

امام حسین(ع) ـ بعد از عاشورا

سرنی در نینوا می‌ماند اگر زینب نبود
كربلا در كربلا می‌ماند اگر زینب نبود
چهره سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ
پشت ابری از ریا می‌ماند اگر زینب نبود
چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان
در كویر تفته جا می‌ماند اگر زینب نبود...

1401/05/22
|
10:49
دسترسی سریع